Distribucija

Kupci

Distribucija

Distribucija proizvoda na tržištu Srbije obavlja se u saradnji sa najvećim KA sistemima, veleprodajama i ovlaštenim distributerima. Od ove godine formiran je poseban ogranak Pionira za distribuciju TT kanala, sa prodajnim menažerima, menadžerima za logistiku i prodavcima na terenu. Opremljen je novom flotom, adekvatnim vozilima za snabdevanje i modernim IT tehnologijama.
Osim domaće prodaje, Pionir je veliki izvoznik svojih proizvoda, kako u zemlje regiona (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Slovenija, Albanija, Mađarska, Rumunija i Bugarska) tako i u evropske zemlje: Velika Britanija, Švajcarska, Francuska, Austrija, Holandija, Švedska, Nemačka. Osvojena su i tržišta Rusije, Belorusije, Iraka, Azerbejdzana, Kine, SAD, Kanade i Australije. Na ino tržištima roba se distribuira preko ovlašćenih uvoznika i ditributera. Značaj izvoza za Pionir potvrđuje učešće od 50% u ukupnom finansijskom prometu.
 

Lista distributera za regionalna tržišta

 

BOSNA I HERCEGOVINA

DUKAT d.o.o.
Njegoševa 97
78000 Banja Luka

Tel: +387 51 582 440
Fax: +387 51 582 450
E-mail: info@dukat-bih.com

 

MAKEDONIJA

"JUS MB" DOEL
ul. Ibrahim Krosi 24
Saraj
1000 Skoplje

Tel: +389 1 2205 69 16
www.jusmb.com

 

HRVATSKA

AWT International d.o.o.

Slavonska avenija 52a
Robni terminali Žitnjak
10000 Zagreb

Tel: +385 1 2481 500
Fax: +385 1 2481 600
E-mail: info@awt.hr
www.awt.hr

CRNA GORA

Voli Trade" d.o.o.
Bulevar Josipa Broza bb
81000 Podgorica

Tel: +382 20 445 000
       +382 20 445 001
Fax: +382 20 445 002
E-mail: info@voli.co.me

 

SLOVENIJA

"MERIT HP" d.o.o.

Beograjska ulica 4
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: +386 1 548 36 22
www.merit-hp.si 

KOSOVO

Intercoop Group sh.p.k.
30000, Pejë
Kosovë

Tel/Fax: +381 39 431991
E-mail: info@intercoop-group.com