Distribucija

Kupci

Distribucija

Distribucija proizvoda na tržištu Srbije obavlja se u saradnji sa najvećim KA sistemima, veleprodajama i ovlaštenim distributerima. Od ove godine formiran je poseban ogranak Pionira za distribuciju TT kanala, sa prodajnim menažerima, menadžerima za logistiku i prodavcima na terenu. Opremljen je novom flotom, adekvatnim vozilima za snabdevanje i modernim IT tehnologijama.
Osim domaće prodaje, Pionir je veliki izvoznik svojih proizvoda, kako u zemlje regiona (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Slovenija, Albanija, Mađarska, Rumunija i Bugarska) tako i u evropske zemlje: Velika Britanija, Švajcarska, Francuska, Austrija, Holandija, Švedska, Nemačka. Osvojena su i tržišta Rusije, Ukrajine, Kuvajta, SAD, Kanade i Australije. Na regionalnim i ino tržištima roba se distribuira preko Pionirovih kompanija (BiH, Crne Gora i Makedonija), kao i ovlaštenih uvoznika i ditributera. Značaj izvoza za Pionir potvrđuje učešće od 50% u ukupnom finansijskom prometu.
 

Lista distributera za regionalna tržišta

 

BOSNA I HERCEGOVINA

“PIONIR COOP” d.o.o.
78000 Banja Luka, Dunavska 1c
Tel: +387 51 490 440, +387 51 490 445
Fax: +387 51 314 838
E-mail: pionir@pionircoop.com

Distributer za Bosnu i Hercegovinu
DUKAT d.o.o.
Njegoševa 97, 78000 Banja Luka
info@dukat-bih.com
Tel.:+387 51 582 440
Fax: +387 51 582 450
 

CRNA GORA

"PIONIR 2000" d.o.o.
85310 Budva, Praška 1

Distributer za Crnu Goru
"Voli Trade" d.o.o.
Bulevar Josipa Broza bb, 81000 Podgorica
Tel: +382 20 445 000
+382 20 445 001
Fax:+382 20 445 002
info@voli.co.me
 

MAKEDONIJA

“PIONIR 2003” DOOEL
Bulevar Jane Sandanski 59/1, 1000 Skoplje
Tel.:+389 22 549 240, +389 22 549 250
 

Distributer za Makedoniju
"JUS MB" DOEL
Ulica 2, broj 6, Saraj, Skoplje
Tel.: +389 2205 69 49
 

HRVATSKA

Distributer za Hrvatsku
"FILIR"
Veća Evrope 36, 32000 Vukovar
Tel.: +385 32 428 340
Fax: +385 32 428 591
filir@filir.rs
//www.filir.hr
 
 

SLOVENIJA

Distributer za Sloveniju
"Merit HP" d.o.o.
Letališka 3c, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 1 54-83-641
Fax: +386 1 54-83-644
www.merit-international.si
 
 

KOSOVO

Intercoop Group sh.p.k.
30000, Pejë, Kosovë
Tel./Fax: +381 39 431991
info@intercoop-group.com
info@intercoop-group.com
 
 

RUSIJA

Uvoznik za Rusiju
ООО «Келби»
Россия, г. Москва, ул. Енисейская д.2, стр.2, 13 этаж
Tel.: +495 937 63 23
rd@kelsenbisca.ru
 

MAĐARSKA

Uvoznik za Mađarsku
"Foodnet Zrt", Hungária köz 5
1143 Budapest
www.foodnet.hu